Fogarasi József

Elmélkedés a „SZERENCSÉSSÉG” egyoldalúságán – Donald Trump: ”… Magyarország csodálatos népe szerencsés, hogy ilyen vezetője van neki!”

 

 

„… MAGYARORSZÁG szerencsés és csodálatos népe” elmúlt(!?) 100 év történelmének IRIGYLÉSRE MÉLTÓ, DICSŐSÉGES VEZETŐSZEMÉLYISÉGEI:

 

 

 

 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Magyar Királyság koronázatlan kormányzója; egy tenger nélkül marat ország altengernagya; a zsidótörvények szentesítő - a keresztényegyházak(?) egyetértést sugalló, mélységes hallgatása melletti - aláírója;

 

 

Szálasi Ferenc, Magyarország nemzetvezetője; pártvezér;

 

 

Rákosi Mátyás (Rosenfeld Mátyás), Magyarország teljhatalmú vezetője; a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke; pártvezér (főtitkár, első titkár);

 

 

Kádár János (Czermanik - Csermanek - János József), pártvezér (első titkár, főtitkár); a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke; a legpuritánabb és legszerényebb magyar ember; a ”legvidámabb barakk” megálmodója és megvalósítója; a „gulyáskommunizmus” hitvallója; jelmondata: „a krumplileves legyen krumplileves”;

 

 

Orbán Viktor (Mihály), a legismertebb magyar”; Európa, Ázsia és az Új-világ legszeretettebben ölelt – neológ-szocliberál-demokrata – hitszónoka; átkeresztelkedett apostoli prédikátor és nyelvújító-igehirdető; fáradhatatlan szabadságharcos és jobbra-balra hajlongó világforradalmár; a „sportakarás- és szervezés” végtelen-szeres magyar bajnoka, többszörös Európa- és világbajnoka, leendő olimpiabajnoka; a Trianon-sál kitalálója, viselésének előírója; Magyarország miniszterelnöke, kormányfője (kormányzója cím várományosa); a hatalmas méretű pártszövetség teljhatalmú, egyetlen személyű megjelenítő-megtestesítője, akarnoka; a magyarság magyar-embereinek tévedhetetlen, múltba nézve jövőt látó „Kedves” vezetője; hitvalló jelszava: a család az család - az apa férfi, az anya nő, a férfinek fütyije a nőnek puncija van, a férfi hegyezi a nő befogadja;… és e jelzős-felsorolás közel sem teljes, 2040. (még) biztosan kiegészül…

 

 

 

Persze, MAGYARORSZÁG irigyelt és csodálatos NÉPE, akkor lenne mennyeien és földöntúlian boldog, illetve igazán szerencsés, ha a kereszténység magára kenésének lehetőségétől megvadult - valamennyi másként vélekedőt-, cselekvőt legyilkoltató - Szent király által leuralt – viselt dolgaiért saját, továbbá utódai felelősségét (is) el/áthárítva – a hit- és a szellemvilág kreálta szeplőtelen szent/szűz/hölgynek (anyának?) felajánlott (odavetett?) országot és nemzetet a szóban forgó - a másik seggét több tiszteletkört futva kölcsönös megelégedésre tisztára nyaló - félistenek(emberek?) visszakövetelve és magukhoz ragadva, együtt uralkodva - rombolva, letarolva, kirabolva - tennék „NAGGYÁ”!?

 

 

Azaz, az egymást körbeudvarolva, felmagasztalva agyondicsérő két - „Orcus” - kebelbarát közül az egyik Ork – az idősebb, a magasabb, testméretében a kiegyensúlyozottabb testvérbáty – a másik Ork – a fiatalabb, az alacsonyabb, testméretében az átkarolhatatlan testvéröcs – országában a reá-szabott választási rendszer lehetősége által - először csupán - egyetlen ciklus erejéig elnyerve az elnöki hatalmat - a kende méltóságot - magához „emeli” a folytonosan meghosszabbítható ciklusú hatalommal rendelkező - gyula - méltóságot. Majd e két össze nem illő baráttestvér URALNÁ – akarná – a VILÁGOT! S tenné naggyá MAGYARORSZÁGOT?

 

 

 

„Mondd rebelében, mitől édes a kávé?

A cukortól vagy a kavargatástól?

A kavargatástól.

Akkor minek bele a cukor?

Hát, hogy legyen mit kavargatni.”

 

 

 

Budapest, 2023. szeptember 4.

 

 

PostScript: Horthy ugyanis ha valami, akkor három dolog (sic!): kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona.

 

A fiatal kornak betudható tapasztalatlanság alapján, megalapozott történelmi ismeretek, illetve kellő műveltség hiányában botorságot - saját felelőtlenségére alapozva - bárki mondhat, állíthat. Ellenben, egy jól megfizetett állami pozíciót - állva, vagy parancsra várva, ücsörögve - betöltő személynek kinyilatkoztatásait megelőzően - az adott téma tárgyában - kellő módon és mértékben köteles lenne tájékozódnia. Különösen az esetben, ha véleményével, állításával mások kegyeleti emlékébe hívatlanul behatolva ezen – egyéni érzékenységű – emlékeket szándékosan, avagy csupán gondatlanságának betudhatóan, de megsérti, esetleg megsértheti.

 

Horthy államfő személyéhez ugyanis - kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona - a magasztosan túlzó elismerések mellett, nem lebecsülendő mértékű államfői alkalmatlanságának, katonai tehetetlenségének és a „más” emberek iránt tanúsított érzéketlenségének is betudhatóan, számszerűsíthetően is közel 600 ezer-egymillió zsidó, cigány származású magyar állampolgár fizikai megsemmisítése, megsemmisülése kötődik, köthető.

 

Mindezen tény megismeréséhez és szemrevételezéséhez a fáradtságos és kellő türelmet igénylő olvasás és nehezen megszokható kultúra illatú könyvtárlátogatás helyett válaszható a kellemesebb levegőjű és „szórakoztatóbb” jellegű - az emberi agy működését kevésbe, míg a fizikai állóképességet annál inkább megterhelő - egyéni vagy csoportos turisztikai utazás keretében néhány (van elég) – (a megszólaló családtagjainál, rokonainál nem alávalóbb) emberi lény által Európában létesített – koncentrációs-megsemmisítő tábor személyes jellegű felkeresése és az ott látottakon való elegendő idejű emberi elmélkedés. Vajon a fentebbi véleményt (államfői jellemzést) megfogalmazó és kinyilatkoztató tisztelt sors-társtalan emberlény szűkebb, avagy tágabban vett családjából - az általa megtekintett lágerekben, „táborokban” - kényszerűségből, hiába visszaváróan, hagyott-e bárki is hátra VALAKIT vagy számára VALAMI nélkülözhetetlent (például egyik, vagy mindkettő szemét, amputált kezét, lábát, kiütött fogsorát, levert veséjét, fél tüdejét, tiszta elméjét, ép egészségét stb.), avagy csupán neki fontos tárgyat, emléket? Amennyiben elmélkedését követően nemleges eredményre jut, úgy a turisztikai „látványossághoz” legközelebb álló imahelyen tessék sokat és mélyen átélően imádkozni, hogy hasonló „ilyesmi” az ön életében soha ne is következzen/hessen be még a fentiekben „agyonméltatott” államférfihez hasonló jellemű személyek regnálása esetén sem!

 

Budapest, 2023. szeptember 5.

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 25
a héten: a héten: 726
a hónapban: a hónapban: 985
összesenösszesen422141
az oldalt jelenleg nézik: 3