Fogarasi József

Donald Trump & Orbán Viktor: a HATALOMAKARÁS édestestvérei – „B” terv készítésével egyikőjük sem bíbelődött…

 

 

… hiszen a hatalomra nem szolgálatként tekintettek, azt egyszemélyes uralkodásuk korlátlan idejű fenntartása eszközeként kvázi, biztosítékaként kezelték. Meggyőződéssel hitték: „soha” nem kell felállniuk, idejükkel, tettükkel, elszámolniuk!

 

 

TÉVEDTEK!

 

 

Önző gőgjüknek köszönhetően egyikőjük már csupán a visszatérés lehetőségében reménykedhet? Másikjuknak azonban még megadatott a rettegő fel-felriadással megszakított újrázási édes-álom, álmodása!

 

 

Honnan is jöttem és mire is jutottam, testi-lelki „ügytisztaságommal” teheti fel – jelenlegi egyszemélyes magányában – a tisztázandó, de elkerülhetetlen, számtalan kérdést? Szembesülő tükörbenézés helyett azonban mostanság is leveleket ír, támogató könyöradományokért koldulva, de vajon ezt is, kinek a pénzéből teszi, fedezi?

 

 

Mindez, ki fog derülni? Nem odafönt, az égiek által „takartan”, hanem idelent, a MAGYAR-EMBEREK „őszinte egyenessége” előtt?

 

 

„Isten engem úgy segéljen!” – visszhangozták dörgedelmesen a Parlament Kupolacsarnokában elhelyezett történelmi jelképek a melldöngetős, ünnepélyesnek tűnő, miniszterelnöki eskü-kinyilatkoztatást! Mindezt az üres semmit persze nyugodtan mondhatta (akár üvöltve is), hiszen tisztában volt a ténnyel: „fogadkozó kiáltásához” semmilyen „földi” szankció nem társul!?

 

 

 

„Teljes mértékben” támogatom Orbán Viktor újraválasztását

 

 

 

 

 

 

üzeni az éteren keresztül a bukott Elnök-mindenható, fogadott-magyar „barátjának”. Megteheti!? Mi az, hogy, hiszen ezen ígérethez sem párosul számon-kérhetőség, továbbá sem égi, sem földi szankció!?

 

 

Így hát aztán, ország-világ előtt és szeme-láttára, nyugodtan lapogathatja a búcsút intett elnök a regnáló elnök-vezér vállát és zakóját, simíthatja meg biztatása jeleként annak férfiasan őszülve ritkuló halánték-hajtincseit, s moshatja meg – csók nélkül – a hűség jeleként annak, futball-isten edzette lábait.

 

 

Mindezen tisztelettel teli cselekedetek mellett ugyan nem illik, de én megkérdezem: Elnök-mindenható Úr, a kéregető magyar-barát saját/ország/tarisznyájába hány számjegyből álló, mekkora összegű dollár milliárdot tetszett elhelyezni a - szegénysorba süllyedt - magyar-kormányfő megtámogatásaként?

 

 

 

„B” terv azonban ezúttal sem íródott,

 

 

helyette:

 

az egyik napról a másikra tengődő,

MAGYAR-EMBER által

soha nem tapasztalt mértékű, soha nem látott mennyiségű,

padlástakarító

osztogató-fosztogatás folyik!?

 

 

Az ellenzéki „összefogás” (?)

szeme-láttán,

impotens tehetetlensége által kísérten!

 

 

De mindezt

- 2022 második felében -

vajon, ki és miből fogja

a padlásra-pincébe

visszapótolni?

 

 

 

 

Budapest, 2022. január 3.

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 50
a héten: a héten: 138
a hónapban: a hónapban: 2953
összesenösszesen430606
az oldalt jelenleg nézik: 2