Fogarasi József

Ferenc pápa brutális fellépése az egyházi korrupcióval szemben – az ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS továbbra is tétlenül hallgat!?

 

 

Ferenc pápa rendelkezése kimondja:

 

 

- a római kúria dolgozói nem fogadhatnak el negyven euró (kb. több mint 14 ezer forintérték) feletti ajándékokat;

 

 

- a Vatikánvárosi Állam hivatali vezetőinek felvételükkor nyilatkozatot kell aláírniuk, majd tisztségük időszaka alatt - minden második évben - ez igazolást meg kell újítaniuk, miszerint:

 

- nem ítélték el őket terrorizmusért, pénzmosásért adócsalásért,

 

- hasonló ügyekben nem folyik ellenük vizsgálat,

 

- nem rendelkeznek vagyonnal adóparadicsomban,

 

- nem fektettek be olyan vállalkozásokba, amelyek ellentétesek az egyház tanításával; továbbá

 

 

- a vezető beosztásban levőknek igazolniuk kell:

 

- nem ítélték el őket jogerősen egyetlen államban sem,

 

- nem részesültek kegyelemben vagy amnesztiában,

 

- nem engedték el büntetésüket elévülés miatt,

 

- nem folyik ellenük hatósági vizsgálat korrupció, csalás, hamisítás, szervezett bűnözés, kiskorúak kizsákmányolása, emberkereskedelem miatt.

 

 

 

CSELEKVÉS-ÉBRESZTŐ!

 

 

Ellenzéki együttműködés

 

 

 

KONKRÉT JAVASLAT

 

 

az ellenzéki pártösszefogás közös kormányzása egyik garanciális alapelve –

 

„megtisztítják a közéletét a rendszerszintű korrupciótól”

 

tartalmi kibontására

 

 

A megtisztítás nem elegendő,

 

a közéleti közszolgálatot folyamatosan tisztán kell tartani!!

 

 

 

Az ellenzéki pártok a közös kormányzás alapelvei között – többek mellett – kinyilatkoztatják:

 

 

a korrupció mentes személyi állomány biztosítását az állami-önkormányzati közszolgálatban.

 

Mindennek feltételei:

 

 

1.    az állami-önkormányzati közszolgálat (köz)alkalmazottai és más jogcímen foglalkoztatott dolgozói:

 

 

- évente - összesen - legfeljebb 15.000 forintérték összeget kitevő - bejelentett - ajándékot fogadhatnak el;

 

 

2.    az állami-önkormányzati közszolgálat (köz)alkalmazotti státuszban, vagy más jogcímen foglalkoztatott vezető, magasabb vezető beosztású munkavállalójának felvételekor igazolnia kell, miszerint bűncselekmény miatt magyar vagy más állam:

 

 

- egyetlen büntető-hatósága sem ítélte el jogerősen,

 

- nem részesült kegyelemben vagy amnesztiában,

 

- büntetését nem engedték el elévülés miatt,

 

- nem folyik ellene korrupció, csalás, hamisítás, szervezett bűnözés, illetve más (alkalmazási feltétele akadályaként nevesített) ügyben hatósági vizsgálat;

 

 

3.    az állami-önkormányzati szerv, hivatal közszolgálati (kormány/köztisztviselői) státuszban - vagy más jogcímen - foglalkoztatott, az állami-önkormányzati költségvetésből díjazott első számú vezetőjének, helyettesé(i)nek beosztásba/funkcióba történő választását, kinevezését, megbízását megelőzően - a 2. pontban említett igazoláson felül - írásbeli nyilatkozatot kell tennie - amelyet tisztsége/funkciója betöltése időszaka alatt, minden második évben meg kell újítania - miszerint

 

 

- egy éven túli adó/köztartozása nincs,

 

- magyar vagy külföldi büntető joghatóság nem ítélte el terrorizmusért, pénzmosásért, adócsalásért (alkalmazási feltétele akadályaként más, nevesített cselekményért),

 

- hasonló ügyekben nem folyik ellene vizsgálat,

 

- nem rendelkezik vagyonnal, bankszámlával

  adóparadicsomban.

 

 

Budapest, 2021. április 30.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 9
a héten: a héten: 201
a hónapban: a hónapban: 1214
összesenösszesen352898
az oldalt jelenleg nézik: 1

Megosztás