Fogarasi József

Hé, NAGYURAK! Minek a pántlika, ha a vele átkötöttre még a hatalom jól fizetett csinovnyikja is magasan tesz?

 

Isten, áldd meg a magyart!

 

NEMZETI HITVALLÁS

 

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan,

visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.

 

 

 

„Nagy tettek kora jön … népi felhatalmazással, a nemzeti célok, az emberek érdekében, ez a néppárti kormányzás alapja …” „Soi deo gloria”

/Orbán Viktor miniszterelnök, 2014. június 6./

 

„ … mostantól a kormányzás kulcsa a figyelem, "odafigyelés az emberekre, a mindennapi életre" „ … a fő feladat az emberek mindennapi problémáinak kezelése.”

/Orbán Viktor miniszterelnök, 2015. május 29./

 

„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.” /Alaptörvény, XXIV. cikk (1) bekezdés/

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal                                                      Adóazonosító:

Kelet-budapesti Adóigazgatósága                                              Ügyszám: 3625168621

Hátralékkezelési Főosztály                                                            Iktatószám: 3625576459

Hátralékkezelési Osztály 5.

 

dr. Benedek Marianna

ügyintéző

Győri Andrásné

osztályvezető

Jenei Zoltán

igazgató

 

1144 Budapest,

Gvadányi 69.

Lev. cím: 1438 Budapest, Pf.: 512

 

 

 

Állampolgári végzés

 

 

Felhívom a Hatóságot az Alaptörvény Nemzeti hitvallás, továbbá a XXIV cikkben biztosított, mindenkit megillető jogok érvényesülése végett – teljesítve alaptörvényi (különösen a tisztességes és részrehajlás nélküli ügyintézés követelményéből fakadó) kötelezettségét – adózónak öt napon belül postai úton küldje meg

 

-       a jogorvoslat előterjesztési illetékének megfelelő 5.000-Ft összegre kiállított – az ügyfél nevét és lakcímét is feltüntető – postai készpénz-átutalási megbízást; továbbá

 

-   a 30.000-Ft kereseti illetékösszegre és külön a 70.000-Ft felülvizsgálati eljárási illetékösszegre kiállított – az ügyfél nevét és lakcímét is feltüntető – postai készpénz-átutalási megbízást; illetve

 

-       a 100.000-Ft bírósági eljárási illetéktartozást kimutató – a NAV által meghivatkozott – 27.K.31874/2013. számú bírósági értesítés fénymásolatát és ennek okirati illetéke összegére kiállított – az ügyfél nevét és lakcímét is feltüntető – postai készpénz-átutalási megbízást; valamint

 

-     a NAV fentiekben meghivatkozott ügyszám és iktatószám alatt 2015. november 10-i keltezéssel meghozott Végzés 5. oldal harmadik bekezdésében írt bírósági tájékoztató - miszerint „a tartozásjogalapja és összegszerűsége megalapozott, az illetékfizetési kötelezettség megszűnése nem várható.” - fénymásolatát és ennek okirati illetéke összegére kiállított – az ügyfél nevét és lakcímét is feltüntető – postai készpénz-átutalási megbízást.

 

Indokolás

 

Mindezek hiányában a NAV hatósági eljárása és az annak során megszületett végzése nem tekinthető tisztességes, részrehajlás nélkülinek, illetve objektívnek, mivel a fenti összegek megfizetése tekintetében a végzés ugyan utal a fizetési kötelezettség egyik lehetséges teljesítési módjaként a postai készpénz-átutalási megbízásra, de a Hatóság az ezt megtestesítő „csekket” a végzéshez - felróható módon - nem csatolta! Ilyen postai készpénz-átutalási megbízás csatolására egyébként, a végzés még csak utalást sem tartalmaz.

 

A mennyiben a fentiekben nevesített Hatóság munkatársai és vezetői – nem első ízben – képtelenek az Alaptörvény szellemében és előírásai szerint eljárva kötelezettségeik maradéktalan tejesítésére, úgy célszerű lenne helyüket olyan személyeknek átadni, akik e követelmény teljesítésére garanciát adva vállalkoznak. Avagy – a szolgálati út betartásával – javaslatot szükséges előterjeszteni az Alaptörvény megfelelő tartalmi módosítására!

 

Jelen Végzés - tájékoztatásul - a NAV politikai és szakmai felügyeletéért felelős miniszter részére is megküldésre kerül.

 

Budapest, 2015. december 04.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Fogarasi József

adózó polgár/ügyfél


 

 * * * *

 

 

 

 „Nagy tettek kora jön … népi felhatalmazással, a nemzeti célok, az emberek érdekében, ez a néppárti kormányzás alapja …” „Soi deo gloria”

/Orbán Viktor miniszterelnök, 2014. június 6./

 

„ … mostantól a kormányzás kulcsa a figyelem, "odafigyelés az emberekre, a mindennapi életre" „ … a fő feladat az emberek mindennapi problémáinak kezelése.”

/Orbán Viktor miniszterelnök, 2015. május 29./

 

„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.” /Alaptörvény, XXIV. cikk (1) bekezdés/

 

Nemzetgazdasági Minisztérium                                                  Melléklet: 1 db

                                                                                                        (1 lap, 2 oldal)

Varga Mihály úrnak

miniszter

 

1051 Budapest,

József nádor tér 2-4.

 

1369 Budapest Pf.: 481.

 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Mellékelten - tájékoztatás és mérlegelés alapján a szükséges intézkedés megtétele céljából - megküldöm a NAV-hoz írt – állampolgári végzésbe foglalt – felhívó levelemet, amelyben kifejtem, hogy a NAV-tól, mint Hatóságtól kétszeresen is elvárt a tisztességes és részrehajlás nélküli ügyintézés, amely ezúttal (is) elmaradt irányomban, mivel a részemre előírt kötelezettség teljesítéséhez a szükséges segítséget a Hatóság nem adta meg.

 

Véleményem szerint a NAV személyi állományában és annak szemléletében az eluralkodott és túlburjánzott bürokratizmus és szemellenzős ügyintézési stílus leküzdéséhez nem ártana egy állományi frissítés, míg a maradottak számára az „infúzió" bekötésének elrendelése.

 

Budapest, 2015. december 04.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Fogarasi József

tükröt-tartó polgár

 

 

 

 

 

 

 


Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 348
a héten: a héten: 348
a hónapban: a hónapban: 2309
összesenösszesen477781
az oldalt jelenleg nézik: 1