Fogarasi József

Magamról

 

 

1. Személyes adatok
 
- Fogarasi József;
  (1948)
 
2. Munkahelyi adatok
 
- Budapest főváros IV. ker. Tanács VB Pénzügyi Osztály (1967-1968) előadó; Titkárság (1968-1978) előadó, főelőadó, osztályvezető (titkárság-vezető);
- Államigazgatási Főiskola [Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közigazgatás-tudományi Kar] Alkotmányjogi Tanszék: (1978-1998) adjunktus; (1998-2011) docens; (2012-től) ny. egyetemi oktató;
 
3. Fontosabb szakmai végzettségek
 
- ELTE Állam és Jogtudományi Kar (1975) jogász;
- ELTE Bölcsészettudományi Kar (1988) szociológus;
- Jogi szakvizsga (1978);
- PhD (abszolutórium)
 
4. Nyelvismeret
 
orosz, angol;
 
5. Oktatói tevékenység
 
5.1 Főállás
 
BCE Közigazgatás-tudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék: „Helyi önkormányzatok” c. tantárgy: előadások tartása; szemináriumok, proszemináriumok, speciális kollégiumok vezetése; szakdolgozati (konzulensi, opponensi) feladatok ellátása; vizsgáztatás, záróvizsgáztatás; TDK tevékenység; kutató tevékenység stb.;
 
5.2 Óraadás-vizsgáztatás
 
- ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék: előadás tartása (esetenként), szemináriumok vezetése, vizsgáztatás;
- Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK: speciális kollégium vezetése;
- Pécsi Tudomány Egyetem ÁJK: vizsgáztatás záróvizsga-bizottságban (elnökként, tagként);
- Miskolci Egyetem ÁJK: vizsgáztatás záróvizsga-bizottságban (elnökként, tagként);
- BCE Közigazgatás-tudományi Kar Továbbképző Intézet: előadások tartása, konzulensi opponensi feladatok ellátása;
- ELTE Jogi Továbbképző Intézet: jogi szakvizsgára felkészítő előadások tartása;
- Magyar Közigazgatási Intézet [Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Oktatási és Módszertani Igazgatósága]: felkészítő előadások tartása, szakmai anyagok véleményezése, kutatási tevékenységben való részvétel, közreműködés;
- IRM Jogi Szakvizsga Bizottság: cenzori feladatok ellátása (alkotmányjog-közigazgatási jog);
- Közigazgatási Szakvizsga Bizottság: vizsgáztatás(elnökként, tagként);
- Közigazgatási Alapvizsga Bizottság: vizsgáztatás(elnökként, tagként);
 
6. Kutatási témakör
 
Helyi önkormányzatok; Kisebbségi önkormányzatok; Közigazgatás; Közszolgálati etika; Civil társadalom;
 

7. Jelentősebb külföldi tanulmányutak
 
- „A kommunális önkormányzás, mint a közigazgatás állami hatalomelosztásának és decentralizálásának az eleme” - szakmai szeminárium - Német Szövetségi Köztársaság, Berlin (1991);

- „A feladatok és hatáskörök megoszlása a szövetségi állam, a kanton és a községi önkormányzatok között; az önkormányzatok szervezeti csoportosulásai és együttműködése” - szakmai szeminárium - Svájc (1995); a Svájci Helsinki-Szövetség és a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma együttműködése keretében;

- „Az állampolgári charta és a brit önkormányzatok” - szakmai tanulmányút - Nagy-Britannia Hertfordshire Megyei Tanács, Wrekin Járási Tanács, York Városi Tanács (1996); a brit Know-how Fund támogatásával, a birminghami Helyi Önkormányzati Tanulmányok Intézete (INLOGOV) szervezésében;

- „A prefektusi rendszer önkormányzatokkal összefüggő kontrollszerepének egyes kérdései: különös tekintettel az önkormányzat költségvetés-készítése és az önkormányzati működés törvényessége folyamatában megjelenő jogkörök érvényesülésére” néhány Párizs-környéki település esetében - önkormányzati szakmai tanulmányút - (a két ország Belügyminisztériuma együttműködése keretében), Franciaország, Párizs, (1997);

- „A német, illetve a baden-württembergi önkormányzati rendszer, valamint az EU integráció német tapasztalatai” - szakmai tanulmányút - Németország, Baden-Württemberg Tartomány (1998); a Tartomány és a magyar Belügyminisztérium közötti együttműködés keretében;

- „Az önkormányzat és a központi kormányzat közötti kapcsolatok: különös tekintettel a pénzügyi, illetve a kisebbség által lakott település és a központi kormány közötti kapcsolatokra” – tapasztalatcsere Jeruzsálem és Beer-Sheván polgármestereivel – Izrael (2001); az ITOSZ (Intelligens Települések Országos Szövetsége) és az izraeli GRANIT Ltd. Együttműködése keretében.

 
8. Jelentősebb belföldi szakmai tanfolyamok
 
- PHARE „Közigazgatás korszerűsítése” program; tréningsorozat a magyar közigazgatás vezetői számára (1996), Belügyminisztérium Nemzetközi Főosztály;
- „Felkészülés az európai integrációra” - szakmai továbbképzés a központi közigazgatási szervek vezető tisztségviselői számára - (1998), Miniszterelnöki Hivatal – Magyar Közigazgatási Intézet;
- A közigazgatási szakvizsga oktatóinak és vizsgáztatóinak módszertani felkészítése (2002, 2003), Magyar Közigazgatási Intézet;
 
9. Jelentősebb hazai tudományos, szakmai konferenciák
 
9.1 Párbeszéd elmélet és gyakorlat között
(tudományos-szakmai műhelyvita-sorozat szervezése, vezetése, kiadványainak szerkesztése)
 
- Az irányítás és felügyelet közigazgatási dilemmái (1994. május 26. ELTE ÁJK Államigazgatási Jogi Tanszéke – Magyar Közigazgatási Kamara);
- A közigazgatás szerepe a jogalkotásban (1994. december 9. JPTE ÁJK – Magyar Közigazgatási Kamara);
- A közigazgatás helye az alkotmányos rendszerben (1995. április 21. JATE ÁJK Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszéke – Magyar Közigazgatási Kamara);
- A közigazgatás szervezeti rendszerének korszerűsítése (1995. június 16. Miskolci Egyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszéke – Magyar Közigazgatási Kamara);
- A közigazgatás személyi állománya (1995. október 20. Államigazgatási Főiskola – Magyar Közigazgatási Kamara);
- A közigazgatás és ellenőrzése (1995. december 8. Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága – Magyar Közigazgatási Kamara);
 
9.2 Tudományos konferencia, szakmai vitaülés
(szervezése, vezetése, kiadványának szerkesztése, hozzászólás)
 
 - A középszintű közigazgatás reformjának elvi és gyakorlati kérdései (1996. március 8. ELTE ÁJK – Magyar Közigazgatási Kamara);
- Az emberi jogok védelme és a közigazgatási ügynökségek szerepe - nemzetközi tudományos konferencia - (1996. július 15-16. ELTE ÁJK);
 
9.3 Országos Közigazgatási Napok (Magyar Közigazgatási Kamara/Kar)
(országos szakmai vándorkonferencia szervezése, rendezése, vezetése, kiadványainak szerkesztése)
 
- Korszerűsítés? Reform? Modernizáció? (1992. október 9. – november 13. Kaposvár, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Győr, Budapest, Kecskemét);
- „A korszerű közigazgatás” (1995. április 20. – június 20. Budapest, Hódmezővásárhely, Komárom, Gyula, Szekszárd, Gödöllő, Kaposvár, Győr, Kecskemét, Debrecen);
- „Közigazgatás és társadalom” - A működő közigazgatás - (1997. április 8. – október; Salgótarján, Kecskemét, Budapest, Miskolc, Székesfehérvár, Kaposvár, Győr, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Siófok, Ajka);
- Európa és a magyar közigazgatás (1999. május 4. – július 2. Salgótarján, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Salgótarján, Győr, Zalaegerszeg);
             
 
9.4 Országos Szakmai Konferenciasorozat (Magyar Közigazgatási Kamara/Kar)
(szervezése, rendezése, vezetése, kiadványainak szerkesztése)
 
- Jegyzők Országos Konferenciája I. (1993. november 16-17. Siófok);
- Jegyzők Országos Konferenciája II. (1994. szeptember 1-3. Siófok);
- Jegyzők III. Országos Konferenciája (1995. szeptember 14-16. Siófok);
- Országos IV. Jegyző (Közigazgatási) Konferencia (1996. szeptember 12-14. Siófok);
- Országos V. Jegyző-Közigazgatási Konferencia (1997. szeptember 11-13. Siófok);
- Országos VI. Jegyző-Közigazgatási Konferencia (1998. szeptember 10-12. Siófok);
- Országos VII. Jegyző-Közigazgatási Konferencia (1999. szeptember 23-25. Siófok);
- VIII. Országos Közigazgatási Konferencia (2000. szeptember 14-16. Siófok);
- IX. Országos Közigazgatási Konferencia (2001. szeptember 20-22. Siófok);
- X. Országos Közigazgatási Konferencia (2002. szeptember 13-14. Siófok);
 
9.5 Egyéb, más szakmai tanácskozások
(részvétel, hozzászólás, előadás)
 
- 1998. október 2-3. Hódmezővásárhely; 20. Európa nap (1998. október 2. A magyar közigazgatás reformja az EU csatlakozás jegyében);
- 2000. március 23-24. Budapest; Magyar Közigazgatási Intézet - MTA Politikai Tudományok Intézete - MTA Regionális Kutatások Központja rendezésében: Konferencia a magyar önkormányzati rendszer kialakításának 10. évfordulója alakalmából „Egy évtized mérlege – a jövő kilátásai” [I. szekció: Az önkormányzati struktúra és működése; előadás tartása];
- 2000. április 15. és május 20. Budapest; Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ) VI. Kongresszusa, második nap (május 20.); hozzászólás;
- 2002. június 4. Budapest; a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete rendezésében: Konferencia a közszolgálati etikáról [Az etika helye, szerepe a közigazgatásban a szakmai érdekvédelem szempontjából (előadás, hozzászólás);]
 
10. Jelentősebb szakmai-közéleti tisztségek, tagságok
 
- COMITATUS önkormányzati szemle (Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata); rovatvezető (1994-2004), szerkesztőbizottsági tag, rovatvezető (1994-2004, 2008, 2010-től);
- ÖN-KOR-KÉP önkormányzati folyóirat - szerkesztőbizottsági tag (1995-2001);
- Közigazgatási Szemle (szerkesztőbizottsági tag, 2007-2008);
- Jogtanácsadó (szerkesztőbizottsági tag 2008);
- Közigazgatási Közlöny (szerkesztőbizottsági tag 2009);
- Magyar Polgármester Online (szerkesztőbizottsági tag 2013-tól);
 
- Magyar Közigazgatási Kar, elnök (1991-2003);
- Pest Megyei Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága, nem képviselő tag (1991-1994);
- Magyar Politikatudományi Társaság, tag;
- Országos Személyügyi Kollégium, tag (1997-1998);
- Európai Jogakadémia Elnöksége, tag (2004-től);
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, szakértő (2000-től);
- BMK Biztonságos Magyarországért Közalapítvány Tanácsadó Testület, tag (2002-2004);
- Területfejlesztési Tudományos Testület, tag (2003-2004);
 
- Jogtanácsos (1983-1992);
- Magyar Ügyvédi Kamara (1993-2005);
- Fővárosi Munkaügyi Bíróság, ülnök (1999-2015);
- Fővárosi Választási Bizottság, tag (1997-2002), elnökhelyettes (2002-2006), elnök (2006-2010);
 
11. Kitüntetések, elismerések
 
- Honvédelmi Érdemérem (1977. Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere);
- A Tanács Kiváló Dolgozója (1978, Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa);
- Kiváló Munkáért (1987, Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa);
- Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (1998, Magyar Köztársaság Elnöke);
- Közigazgatásért Díj (2000, Magyar Közigazgatási Kar);
- Nívódíj (2002, COMITATUS szerkesztőbizottsága);
- Jubileumi Oklevél (2016, COMITATUS szerkesztőbizottsága);
 
(Utolsó frissítés: 2023. március 27.)

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 128
a héten: a héten: 356
a hónapban: a hónapban: 1903
összesenösszesen435939
az oldalt jelenleg nézik: 6