Fogarasi József

Stílus - Oldal 5

4. oldal / 4

Minden oldal

< Előző Következő >

 

3. sz. melléklet

 

 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

                                                                                                            Melléklet: 1 lap, két oldal

 

Prof. Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc.

a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője

 

1581 Budapest, Pf.: 15.

 

 

 

Tisztelt Professzor Úr!

 

 

Engedje meg, hogy a 2012. június 21-én - iktatószám nélkül - kelt (általam 2012. június 26-án kézhez vett) válaszlevelében foglaltakra két megjegyzés erejéig az alábbiakban reflektáljak:

 

1)       Közel 35 éven át folyamatosan – és nem egy személytelen tartalmú jelszó hangoztatásával, igaz nem is az egyetlen „Nemzeti” és egyedüli „Közszolgálati” egyetem, de – az ország egy másik, nem kevésbé jeles és patinás állami felsőoktatási intézménye tanszékének oktatójaként az egyetemi katedrán állva vagy szobámban ülve szolgáltam kellő tisztességgel és alázattal a felsőoktatás alanyát, a hallgatót. E nem kevés idő alatt azonban egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a hozzám segítségért vagy tájékoztatásért fordult hallgatónak érdemi válasz helyett azt mondtam vagy üzentem volna, hogy problémájára itt vagy ott – nevezetesen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján – keresse meg a választ maga. Úgy ítéltem meg mindvégig, s vallom még ma is: e viselkedés nem lett volna méltó sem hozzám, sem az adott egyetem közalkalmazotti státuszú oktatójához!

 

Segítségért bárki egy másik személyhez általában akkor szokott fordulni, ha és amennyiben maga az adott probléma megoldásával (akár csupán ügyetlensége miatt, de) nem boldogul a probléma pedig minden valószínűséggel önmagát nem fogja megoldani. Ez történt velem is a jelen nevesített esetben.

 

Nem tudom Professzor Úr mikor nézte meg utoljára a „saját” (Katonai Műszaki) Doktori Iskolája által a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hivatalos honlapján közzétett információkat és azok tartalmát, de annyi biztos, ha az általam kért adatokat ott megtaláltam volna, levelemmel bizonyosan nem okvetetlenkedem zavarva Önt helyettesíthetetlen munkájában.

 

Minderre tekintettel, Tisztelettel kérem Önt, szíveskedjék részemre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjának azon linkjét megadni, amelyen az általam kért adatok – nevezett hallgató doktori iskolába történt felvételének (év, hónap, nap) ideje; az abszolutórium megszerzésének (év, hónap, nap) időpontja; illetve a fokozatszerzés (év, hónap, nap) dátuma – hozzáférhetők és megismerhetők.

[Bátorkodom megjegyezni, mindezen adatok a másik, a Hadtudományi Doktori Iskola tekintetében 1996-tól kezdődően probléma nélkül fellelhetők és elolvashatók!]

 

 

2)       Sajnos Professzor Úr válaszlevelének második bekezdésében foglalt tájékoztatását – miszerint a „fokozatszerzésre vonatkozó egyetlen kérdésemre sincs még válasz, mert a kérdezett doktori cselekmények még nem történtek meg” – sem tudom válasz nélkül hagyni, mivel a csatolt dokumentumok szerint az illető személy „szigorlatozott PhD. hallgató”-ként jegyezte a - mellékelt dokumentummásolat szerint a* - 2011 októberében, és a 2011 decemberében megjelent publikációit, amely vagy arra utal, hogy az abszolutórium – figyelemmel a szigorú eljárási határidőkre – a Doktori Iskola által már kiállításra és megszerzésre került, avagy időben már a doktori szigorlat letételén is túl vagyunk, illetve az illető személy nem a doktori szabályzatnak megfelelően járt el, amikor a publikáció aláírásakor titulusát meghatározta. Ez utóbbi esetet kivéve mindez viszont azt is jelenti, hogy nevezett személy – a válaszlevélben foglalt tájékoztatás ellenére, valamilyen fokozatszerzésre irányuló doktori cselekménnyel, minimum abszolutóriummal lezárt – kreditpont értékkel már rendelkezik, amelynek egyik összetevője az aspiráns által nevesítve és részletezetten benyújtott, a Doktori Bizottság által pedig elfogadott publikációs irodalomjegyzék, amely nem titkos és lezárt doktori cselekmények esetén akár még vitatható is.

 

Az elmondottakra figyelemmel kérem Önt, szíveskedjék megjelölni a Doktori Szabályzat azon pontját, amely alapján eldönthető, hogy nevezett személy jogszerűen vagy jogsértő módon járt-e el – a publikáció aláírásánál – a nevét követő „szigorlatozott PhD-hallgató” titulus feltüntetésekor.

 

 

Budapest, 2012. július 17.

 

 

Válaszát tisztelettel és köszönettel várva:

 

 

Fogarasi József

 

*Lásd a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Önkormányzati Szemle című folyóirat 2011.év októberi és decemberi számainak 2. oldalait (melyeket e helyen nem teszek nyilvánossá).


 

 

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 36
a héten: a héten: 506
a hónapban: a hónapban: 188
összesenösszesen378792
az oldalt jelenleg nézik: 1