Fogarasi József

Ajánlva a jogállamiság éber és kevésbé éber, de jól fizetett őrzőinek figyelmébe!*

 

 

A Magyar Közlöny ez évi 72. számából értesültem, miszerint a fővárosi kormányhivatal javaslatára Orbán Viktor miniszterelnök július 1-jei hatállyal határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozott többek között dr. Rónaszéki Lászlónak Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület jegyzőjének.

 

Magyarországon minden, még ez is megtörténhet! Ha viszont a NER-ben e jogsértő „jópofajátéknak” is helye van, akkor miért működtetjük – a költségvetésből – a nemzet törvényalkotó szervét, az Alaptörvény legfőbb védelmét ellátó taláros testületet, a törvényesség biztosításában közreműködő más állami szerveket, az önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi, megyei kormányhivatalokat, az igazságszolgáltatás és az ügyészség jelentős létszámú szervezetét, továbbá valamennyi önkormányzatnál a jegyzőt, akinek éppen törvény-adta feladata (kötelessége), hogy az önkormányzati testületeknek, valamint a polgármesternek jelezze döntésük jogsértő voltát. Azaz a törvényességért felelős belvárosi-lipótvárosi jegyző vajon milyen szakmai, etikai tartás mellett és érzéssel veszi majd át és fogja viselni egy nem létező nevű önkormányzat nem létező jegyzőjeként az elnyert címzetes főjegyzői címet?

 

A még hatályos Kerületi törvény szerint Budapest főváros közigazgatási területe I. kerület, II. kerület stb. kerületekre tagozódik. A fővárosi kerületi képviselő-testület csak a hivatalos közigazgatási helynév (Budapest főváros – római számmal – …. kerület) törvényi elnevezést követően, az SZMSZ-ben határoz(hatja)za meg saját kerületének elnevezését. E törvényi szabály alkalmazását tekintette mérvadónak az AB, amikor a 611/B/2003. sz. határozatában az alkotmányellenesség megállapítására előterjesztett indítvány elutasítása mellett a ”Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata” elnevezést nem tekintette a Kerületi törvénybe ütközőnek. Ezzel szemben – a döntés tartalmából nem tanult kerületi önkormányzatoknál – az AB például a Budapest főváros XII. kerület képviselő-testülete által alkotott SZMSZ-ben rögzített hivatalos – „Budapest Hegyvidék XII. Kerület Önkormányzat” – elnevezést egy 2005.-ben hozott határozatában egyrészt, alkotmányellenesnek mondta ki, ezért azt megsemmisítette, másrészt arra is rámutatott, miszerint az alkalmazott elnevezés tartalmilag és nyelvtanilag is hibás, mivel „Budapest fővárosnak van XII. kerülete, és nincs a Hegyvidéknek XII. kerülete.” Hasonló álláspontra jutott a 120/2008.(X.3.) határozatában is, és a „Ferencvárosi Önkormányzat” „Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete” elnevezéseket alkotmányellenességük miatt szintén megsemmisítette.

 

Mindezek ellenére úgy tűnik, az új alkotmánybírákkal 15 főre növelt testület már óvatosabban nyúl a fenti témával összefüggő kényes kérdésekhez, hiszen „hivatalból” még akkor sem akarja észrevenni az egyes turpisságokat, ha az előtte lévő ügyben teljesen nyilvánvaló az alkotmányellenesség. Csak ezzel az óvatossággal, no meg a hatalmi viszonyok változásával magyarázható a tény, hogy az AB egy „elfektetett” ügy 2011. októberi tárgyalásakor nem, vagy nem akarta észlelni, miszerint a tárgyalt ügyben a támadott önkormányzati rendelet már alkotójának - „Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete”- elnevezése miatt is alkotmányellenes. A hivatalból történő vizsgálódás és a szignalizáció megtétele azonban elmaradt.

 

Most már csak az a – legalább kokit, sallert vagy taslit érdemlő – figyelemre méltó tény az egészben, hogy ez az alkotmány- és törvényellenes helyzet a regnáló fővárosi kormányhivatal vezetője és hivatala belső szakmai szervezeti egységeinek figyelmét is elkerülte, s így a szükséges és kívánatos intézkedések megtétele elmaradt. De az is igaz, hogy minderre az ország egyetlen Nemzeti Közszolgálati Egyetemének helyi önkormányzati témakörben speciálisan jártas tudós oktatói és kutatói sem figyeltek fel, s jeleztek legalább az oktatói katedra magasáról.

 

E tények viszont már nem csupán kínosak, de fejeket is követelni fognak, hiszen a fővárosi kormányhivatal vezetője a törvénysértést fel nem ismerve tett jogsértő javaslatot a miniszterelnöknek, aki e jogsértő javaslat alapján adományozott címzetes főjegyzői címet olyan személynek, aki egy törvényellenesen elnevezett önkormányzat jegyzője és  - ha volt ha nem tudomása - nagyot hibázott, hiszen a jogsértés tényét nem jelezte és így mindkettőjük mulasztása miatt a miniszterelnök jogsértést tartalmazó előterjesztés alapján jogsértő döntést hozott, melyről a Magyar Közlöny jóvoltából a társadalom nyilvánosság hiteles dokumentum alapján szerezhetett tudomást.

 

Persze epilógusként, a nemzeti konzultációk tudós terminológiájával élve azt is mondhatnánk, „Vannak, akik” úgy vélekednek, ha az adott önkormányzat polgármestere olyan személy, aki egyrészt országgyűlési képviselő, másrészt parlamenti frakcióvezető, és akit egyben netalántán Rogán Antalnak is hívnak, akkor az önkormányzati névhasználatot szabályozó törvény módosításával és visszamenőleges hatályba léptetésével bármilyen jelen idejű jogsértő állapot törvényesen és véglegesen orvosolható.

 

Budapest, 2012. június 23.

 

 

* Az okfejtést teljes terjedelemben lásd a Helyi önkormányzatokról (2012) rovatban, „A jogállamiság éber és kevésbé éber, de jól fizetett őrzőinek figyelmébe ajánlva!” cím alatt.

A publikálásra szánt változatot lásd a Cikkek, tanulmányok (2012) között „Ajánlva a jogállamiság éber és kevésbé éber, de jól fizetett őrzőinek figyelmébe!” cím alatt.

A publikált változatot lásd a Népszava 2012. június 29. péntek - 139. évfolyam 151. szám - 7. oldalán „Az őrzők figyelmébe” cím alatt.

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 117
a héten: a héten: 289
a hónapban: a hónapban: 2194
összesenösszesen373908
az oldalt jelenleg nézik: 5