Fogarasi József

Kiegészítő füzet és CD „A helyi önkormányzatok” című Tankönyv-kézikönyvhöz

 

 

 

Elkészült és – áthidaló megoldásként – kapható „A helyi önkormányzatok” (Belányi Márta – Csalló Krisztina – Feik Csaba – Fogarasi József – Tábit Renáta; Szerk.: Fogarasi József) HVG/ORAC, Budapest, 2010. című Tankönyv-kézikönyvhöz a Kiegészítő füzet és CD.

 

 

A Kiadóval közösen meghozott döntés értelmében - tekintettel az új Alkotmány közeli időben várható megalkotására - a Tankönyv–kézikönyv átdolgozott kiadására nem kerül sor, csupán annak második, változatlan utánnyomása látszik célszerűnek, illetve lehetségesnek. A Kiadvány tankönyvi jellege azonban szükségessé tette, hogy - a tartalmi változatlanság ellenére - legalább a Tankönyv-kézikönyv mellékletében nevesített hivatkozások - jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok és egyéb más dokumentumok - a kézirat lezárását (2009. november 30.) követő időszakban bekövetkezett változásokra tekintettel - a 2010. augusztus 31-ei joghatályos állapotot figyelembe véve - pontosításra és kiegészítésre kerüljenek.

 

 

A Tankönyv-kézikönyv gerincét adó Ötv. rendelkezései azonban - a fentiek alól kivételt képezve - a Kiegészítő füzet kézirata lezárásának utolsó napjához igazodva a 2010. október 4-ei hatályos állapotnak felelnek meg.

 

 

A Kiadványhoz függelékként csatolt - ajándék - CD valamennyi, az előbbiekben említett dokumentum típusban nevesített hivatkozások teljes szövegét, illetve elérhetőségét is tartalmazza.

 

 

A Kiegészítő füzet és CD ingyenesen, az első kiadásban megjelent Tankönyv-kézikönyv - árusításban még kapható példányának - részét képezi. A Kiegészítő füzet és CD önálló formában, nem kerül árusításra.

 

 

A Tankönyv-kézikönyv - 2010. október végétől kapható - Második, változatlan után-nyomott példányai – az első kiadáshoz képest, valamivel magasabb vételár ellenében – a Kiegészítő füzetet és az új CD-t már magukban foglalják.

 

 

Budapest, 2010. október 6.

 

 
 Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 51
a héten: a héten: 247
a hónapban: a hónapban: 1078
összesenösszesen356887
az oldalt jelenleg nézik: 5