Fogarasi József

Ki Mit Tud: KÖZRÖHEJ-KATEGÓRIA - a hivatásrendi Testület díjosztogatói: Vajh, ki Ő? (folytatás)

 

 

III.

 

[21] Sajnos e kitüntetést érintően nem ez a legsúlyosabb vétség, amelynek az elkövetéséhez „pofa” szükségeltetik, de ez a jogsértő tiszteletlenség már nem egyetlen személyhez kötődik, hanem magához a nagytiszteletű Testülethez és ez már túlnő e civilszervezet határain, állami, társadalmi üggyé válva. Miről is van szó? A fentebb bemutatott alapítók a Deák Ferenc személyéhez és munkásságához köthető elismerési formának a „Deák Ferenc Díj” elnevezést adták,

 

 

 

amelynek átadására – elhatározásuk szerint – minden év október 17-e, Deák Ferenc születésének napja alkalmából kerül sor.

 

 

[22] Nevezett – Deák Ferenc Díj – Testület azonban nem az alapítók által meghatározott és elnevezett – Deák Ferenc Díj – kitüntetés adományozásáról döntöttek ülésükön az elmúlt években, hanem egy más szervezet által alapított, általa elnevezett és normatív módon szabályozott elismerési forma – a Deák Ferenc-díj - odaítéléséről, majd annak ünnepélyes keretek közötti átadását hajtották végre. Legalább is a 2018. évi adományozási okiratról és az ünnepélyes átadásról készült képfelvételek tanúsága szerint.

 

 

A baloldali – a kitüntetést dokumentáló – okiraton

a „… MEMORIAN FRANCISCI DEAK” szöveg alatt

jól olvasható az adományozott elismerési forma megnevezése:

„… Ferenc-díj kitüntető jelvényt és plakettet adományozza.”

valamint az okirat keltezési dátuma: Budapest, 2018. október 17.

 

 

A fentebb írtak e közelibb képen talán jobban kivehetők.

 

Akit a fenti méretű képeken látott és olvasott tények mégsem elégítenének ki,

azok számára - bizonyságul - álljon itt a - kitüntetett személy nevét nem láttató -

teljes tartalmú adományozói Okirat