Fogarasi József

A követendő (rém)álom, szertefoszlott!? Jé? Az általunk zsinórmértéknek tekintett illiberalista rendszerben is létezik demokrácia és jogállam? És ott ehhez még 15 tagú alkotmánybíróságra sincs szükség?! Pfuj!


 

„VIII. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!”*

 

„Az igaz emberi beszéd szent és sérthetetlen,

senki nem élhet vele vissza,

mások kárára nem használhatja,

az igaz beszéd Istentől szabott,

kötelesség!”*

 

 

 

 

A beiktatásra elkészült Trump viaszfigurája Madame Tussaud panoptikumában FOTÓ: EUROPRESS/GETTY IMAGES/CHRIS J. RATCLIFFE

 

Még alig hagyta el hazánk légterét az általunk Istenként tisztelt és hívőként követett egyik, a másik – az odahaza még fel sem épített – isteni eredetű illiberális mintabálvány - megválasztóitól - máris megkapta az első, a valósággal szembesítő, a nélkülünk is létező objektív tiszteletére figyelmeztető, fájdalmas és sokkoló hatású „bolhacsípést”!

 

Vajon mi történt? És – mindez a szégyen – hogyan, mi okból állhatott elő? Mi hibádzhatott a botladozó gyermek – ideológiailag oly jól kitalált és elméletileg meginghatatlannak és – elvéthetetlennek hitt lépéseinek megtervezett „törvényszerűségében? Esetleg, agyrémünkből kezdenénk ébredezni? Az kizárt, mi biztosan nem! Különben is, még csak az elején vagyunk iltudományos rendszerünk - a NER - építésében/szépítésében? Vagy tán az illiberalizmus internacionalista útvonalán létezne egy általunk eleddig fel nem ismert útelágazás, amelyet követve az illiberalizmus demokratikus, jogállami és emberarcú változatához lehetne eljutni?

 

Ez biztos, hogy tudománytalan, ráadásul minden valóságot nélkülöző, merő képzelgés! Hiszen a magyaros észjárásunkkal kitalált - ám valamennyi társadalmi törvényszerűségnek ellentmondó, a magyar egyházaknak köszönhetően többszörösen is beszentelt - államtudományunk által kiagyalt - még tanítói által sem ismert - tételeinek az ország - mit az ország, a Kárpát-medence, sőt Európa, ugyan mán mit kicsinyeskedünk az egész világ - összes emberi agyába történő betöltésére még csak néhány hete adtunk parancsot? Létrehozva e célra a nemzet egyetlen és tévedhetetlen tudományos-igazságot hirdető és okító, közösségi szolgálatra szakosodott Egyetemünket - „másodállásban” - nem is akárkit az élére állítva?!

 

Ez esetben, minderre csupán egyetlen reális és objektív magyarázat létezik: az Egyesült Államok népe – a miénkkel ellentétben – még nem készült fel a magyar út és csoda, a NER befogadására és követésére. Ott még vannak kilengések és elhajlások, a központitól, a tutitól, amely vadhajtások ágait – mielőtt még törzzsé erősödne – tövig kell nyesni! Továbbá, oda kell küldenünk a szabadságharcainkban és a katolikus Európa határainak védelmében acélossá edződött állami és egyházi hittérítőinket, akik minden lehetséges eszközt bevetve, tűzzel, vassal, korbáccsal megtanítják az amerikai nép fiaival és leányaival, mi az a „kussolás” és alázatos alkalmazkodás. A csípőből való vadnyugati liberális tüzelés időszaka ugyanis lejárt. A nép feladata, hogy kövesse az általa megválasztott vezér/király/elnök minden lépését, tetteit pedig - vakon bízva bennük - gondolkodás és kétkedés nélkül istenítse és éljenezze! Ugyanez a faladata: az állam összes intézményének és az általuk foglalkoztatott közszolgáknak, nem pedig a jog értelmezése, szabályainak alkalmazása, és különben is, miért nem működik ott egy legalább 30 fős alkotmánybíróság, amelynek fő kötelessége az elnök/király/vezér döntéseinek legitimálása, az elhajlók észhez térítése. Uccu, neki - valamennyi egyházi főméltóság oktatási főintézménye egyik dékánjának vagy rektorának delegálásával - állítsuk fel a taláros testületet, s tegyük részükre kötelezővé a megtévedt „mezei” bírók ostoba és lényegtelen tényekre alapozott döntéseinek felül bírálatát, visszamenőleges hatállyal! Na, jó, ideiglenesen, a helyzet stabilizálódásáig, az Aranybulla nyakba akasztott viselésétől egyelőre eltekintenénk.

 

Micsoda elképesztő luxus, hogy egy szövetségi bíróság döntése országos érvénnyel bírjon, bírája pedig kioktathassa a tényekből a Fehér Ház (a Vár) lakóját, és különben is, hogyhogy hivatalban van még egy olyan bíró, akit George W. Bush nevezett ki. Tessék rólunk példát venni, és egy új alaptörvény alkotásával, az összes eddigi intézmény átalakításával, valamennyi behódolni nem képes beosztott hivatalnoktól megszabadulni. Elfogadhatatlan számunkra, hogy a most bimbódzó barátságunk és szövetségesünk emberi megtestesítőjét, hazájában, bárki is kérdőre vonhassa, döntéseit pedig szégyenszemre felfüggeszthesse? Kit érdekelnek a tények: miszerint a 2001. szeptember 11-i merényleteket többségükben szaúd-arábiai állampolgárok követték el, Szaúd-Arábia viszont nem szerepel a beutazási tilalommal sújtott országok között; a beutazási tilalommal sújtott országok egyénei pedig nem követtek el támadásokat az Egyesült Államokban."

 

Micsoda bírói önkény és észnek ellentmondó képtelenség: az elnök által kiadott rendelet legyen alkotmányos, ehhez pedig a követelmény, hogy döntését tényekkel és ne fikciókkal támassza alá. Ilyenre minálunk egyetlen jogállami intézmény sem vetemedne, nemhogy egy hivatalban lévő bíró. Tessenek rólunk példát venni: mi a határainkon kifeszített kerítésekkel a magyar emberek védelmét szolgáltuk/szolgáljuk. Felháborító, hogy a demokrácia őshazájában, az amerikai emberek védelmét célzó elnöki rendelet végrehajtását fel lehessen függeszteni, arra hivatkozva, hogy „Senki sem áll a törvény felett, még az elnök sem”!

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaink és Magyar Testvéreink! Ezt a képtelenséget a szabadságot szerető és tisztelő magyar néppel semmiféleképpen sem lehetne lenyeletni. Egy ilyen döntés esetén a békemenetesek és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek százezrei, saját testükkel, élő kerítésként védenék a felszabaduló határátkelő területeket, a betolakodó, a népet hazájából elüldözni akaró, törvényeit és kultúráját nem tisztelő, másként gondolkodóktól és cselekvőktől. A mi kormányzatunk valamennyi intézkedése „nemzetbiztonsági okokkal” alátámasztott, melyet senki nem kérdőjelezhet meg, még Brüsszel sem! Nemhogy egy ítélőtáblai bíró! Nálunk jogállam van, és az is lesz, amíg én vagyok hatalmon!

 

Tessenek már végre megérteni: Ahogy a demokrácia egyre tökéletesedik, az elnöki hivatal egyre közvetlenebbül azt fejezi ki, mi van az emberek lelkében. Eljön majd a nagyszerű és diadalmas nap, amikor a nép egyszerű gyermekei végre elérik, amire szívük vágyott, és a Fehér Ház lakója egy valódi gyengeelméjű lesz.”** Mi már ehhez, nagyon közel állunk!

 

 

Talán még Freud „Egy illúzió jövője” is megvalósulhat …

 … vajon boldogulhat-e az emberi társadalom királyok, elnökök, érsekek nélkül is?”

„Meglehet, egyszer ez is bekövetkezik.”***

 

 

és visszaadjuk a hatalmat a NÉPNEK (Donald Trump - "Amerika legelőször" - ez lesz mostantól a vezető elv.)

 

 

Budapest, 2017. február 4

 

 

*Isten tízparancsolata

**H. L. Mencken híres amerikai újságíró írta és jövendölte, valamikor 1920-ban.Gondolatmenete onnan indult, miszerint „a tömeg gondolkodását sosem a ráció határozza meg, mivel az emberek képtelenek különböző elméletek súlyozására, sőt kifejezetten félnek mindentől, amit nem értenek Ezért kizárólag érzelmi alapon döntenek. Így aztán jöhet a megjövendölt rémálom…”

*** Siegmund Freud: Egy illúzió jövője. Bibliotheca, Budapest, 1945. 72 p. (Ui.: … tudományos fokozatszerzésre benyújtott értekezés egyik lábjegyzetében foglalt meghivatkozás „eredetiségének” eredményes cáfolata végett Freud előbbiekben említett művének ismételt elolvasására kényszerültem. Ennek során szembesültem a szomorú ténnyel: emlékezetem már nem a régi. Hiszen az általam Freudnak tulajdonított idézetet a meghivatkozott műben – igyekezetem ellenére – nem leltem fel. Tévedésemért – ezúton is – az olvasó szíves elnézését kérem. 2017.03.03.)

 

 

 

 

 

 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 13
a héten: a héten: 75
a hónapban: a hónapban: 1137
összesenösszesen273 928
az oldalt jelenleg nézik: 17

Megosztás