Fogarasi József

Búcsúszimfónia 16 tételben

 

 

Tisztelt Országos Választási Bizottság!


Tekintettel az Országos Választási Bizottság (OVB) tagjai mandátumának közelgő lejártára Nagy Tisztelettel kérjük az OVB-t, hogy a csatolt 16 db országos népszavazási kérdést - az OVB által kidolgozott és meghonosított EGYÉRTELMŰSÉGI TESZT-en átfuttatva - a még hátralevő működési idejükbe beillesztve hitelesíteni szíveskedjenek. Úgy véljük, hogy a csatolt 16 kérdés az 1998. évi III. törvény preambulumában foglalt - „az ország sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében, illetőleg a képviseleti döntések befolyásolásában vagy megváltoztatásában” - körbe sorolandók.

 

Budapest, 2010. február 10.

 


Tisztelettel:


   Fogarasi József                                                                 Galambos Károly
     

 

 

Melléklet: 16 népszavazási kérdés

 

1) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az Alkotmánybíróság tagja nem lehet rektor, rektor-helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?

 

2) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy országgyűlési biztos nem lehet rektor, rektor-helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?

 

3) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke nem lehet rektor, rektor-helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?

 

4) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke nem lehet rektor, rektor-helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?

 

5) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy hivatásos bíró nem lehet rektor, rektor-helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?

 

6) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy ügyész nem lehet rektor, rektor-helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?

 

7) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki: a polgármesteri, illetve az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége illetőleg egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén a képviselőtestület (közgyűlés) ülését a korelnök hívja össze és vezeti?

 

8) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvényt oly módon, hogy az Alkotmánybíróság székhelye Esztergom helyett Budapest legyen?

 

9) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról az Országos Választási Bizottság székhelye Budapest; üléseit a megyék ABC sorrendjében a megyék székhelyén tartja, negyedévenkénti váltakozással?

 

10) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos eljárás során a bírósághoz fordulás jogát biztosítani kell?

 

11) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alkotmány 30/A.§ (1) bekezdés d) és m) pontjában foglalt esetekben – jogszabálysértés esetén – az érintett a köztársasági elnök határozatának bírósági felülvizsgálatát kérhesse?

 

12) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés által elfogadott kormányprogram a miniszterelnök megválasztásáról szóló határozat mellékleteként a Magyar Közlönyben közzétételre kerüljön?


13) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az Országos Választási Bizottság nem választott tagjait a bizottság ülésén szavazati jog ne illesse meg?

 

14) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a területi választási bizottság nem választott tagjait a bizottság ülésén szavazati jog ne illesse meg?

 

15) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nem választott tagjait a bizottság ülésén szavazati jog ne illesse meg?

 

16) Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a helyi választási bizottság nem választott tagjait a bizottság ülésén szavazati jog ne illesse meg?


 

Látogatók száma

a mai napon: a mai napon: 86
a héten: a héten: 875
a hónapban: a hónapban: 875
összesenösszesen342241
az oldalt jelenleg nézik: 4

Megosztás